QR Ngân Hàng

Home » QR Ngân Hàng
4,8 rating
Hoàn trả hàng ngày 0.2% tại a-thể thao, i-thể thao, x-thể thao và 0.3% tại e-thể thao.

Hình thức gửi tiền bằng QR Ngân Hàng mới ra nhưng rất tiện cho ai sự dụng mobile banking. Trong app của các ngân hàng có mục check QR bạn chỉ cần vào quét mã của các nhà cái cho bạn là bạn chuyển tiền được ngay.